Sarah Underwood

Sarah Underwood – Tiên nữ giáng trần phải không?

Sarah Underwood sinh ngày 26 tháng 3 năm 1984 tại tiểu bang Oregon. Cô được biết đến với vai trò là người mẫu thời trang,